İnşaatta Tehlikeler ve Güvenlik

0

İnşaatta Tehlikeler ve Güvenlik İnşaatta Tehlikeler ve Güvenlik Şantiyeler yoğun yerlerdir. Birçok müteahhit yan yana çalışıyor ve ağır vasıtalar gelip gidiyor. Bu ortamda, sahadaki herkesin sağlık...

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

0

Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2012 | Resmî Gazete Sayısı: 28339 iş sağlığı ve güvenliği İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası                        : 6331 Kabul Tarihi                                : 20/6/2012...

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

0

Resmî Gazete Tarihi: 10.03.2021  | Resmî Gazete Sayısı: 31419 UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,...