İşimde Hangi Güvenli Çalışma Uygulamalarını Uygulamalıyım?

0
Share

İşimde Hangi Güvenli Çalışma Uygulamalarını Uygulamalıyım?

Tanıtım

Bir iş veya taahhüt (PCBU) yürüten bir kişi olarak, işinizin güvenliğinin ön planda olmasını sağlama sorumluluğunuz vardır. İyi kurulmuş ve uygulanmış bir iş güvenliği uygulaması, yalnızca çalışanlarınızı korumakla kalmayacak, aynı zamanda işyeri yaralanmaları veya hastalıklarıyla ilişkili gereksiz maliyetlerden tasarruf etmenize de yardımcı olacaktır.

Ancak uygulamanız gereken güvenli çalışma uygulamaları nelerdir? Aşağıda, daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş yeri için başvurabileceğiniz en iyi on güvenlik uygulaması yer almaktadır.

İş dünyasında COVID'i güvende tutmak Adelaide

Daha Güvenli Bir İşyeri için En İyi On Uygulama

 1. İyi Yönetim Liderliği

Her şey liderle başlar, yani sizi, işletme sahibini, yöneticileri ve denetçileri içerir. Üst yönetim, işi doğrudan yapan kişi olmayabilir, ancak sağlık ve güvenlik açısından gelecekteki direktifler ve destek, yönetim tarafından yönlendirilir.

Kuruluş için hedeflerinizi tanımlarken, çalışanın güvenliğine ve sağlığına duyarlı olun. Ekibinizle birlikte, iş güvenliği konusunda geniş ve ilham verici bir vizyon oluşturun. Bu bir kez ayarlandığında, tüm özel hedefleriniz ondan akacaktır.

Emniyet vizyonuna ulaşmak, organizasyonlardaki tüm bileşenlerin dahil olduğu anlamına gelen kolektif bir çabadır. Vizyon çalışanlarınıza net bir şekilde aktarıldığında, sadece onu anlamayacaklar, aynı zamanda görevlerinde uygulamak için daha fazla çaba göstereceklerdir.

Örnek olarak liderlik etmek, işçilerin kafasında neyin mümkün olduğuna dair bir iz bırakacaktır. Bunu yapmak, başkalarının takip etmesini kolaylaştıracaktır.

 1. Risk yönetimi

Risk yönetimi, çalışanlara potansiyel olarak zarar verebilecek tehlikeleri, yaralanma veya hastalık olasılığını ve ciddiyetini, bu tehlikeleri azaltmak için kontrol önlemlerinin akıllıca uygulanması ve bu önlemlerin düzenli olarak değerlendirilmesi sürecidir.

Etkili bir risk yönetim sistemi yalnızca çalışanları korumakla kalmaz, aynı zamanda size önemli miktarda para tasarrufu da sağlar. Risk değerlendirmeleri, kaza olasılığını azaltarak ve uygunsuzluktan kaynaklanan para cezalarını ve cezaları azaltarak maliyet avantajları sağlar.

 1. Uygun Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve öğretim, hem işçiler hem de yönetim için sağlık ve güvenlik programlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için hayati araçlardır. Bu çaba ile kuruluş, bir görevi güvenli bir şekilde yerine getirmek ve tehlikelerden kaçınmak için gereken özel bilgi ve becerilerden haberdar edilecektir.

İyi bir eğitim programı ile şirketiniz aşağıdaki avantajları elde edebilir:

  • Artan çalışanların odağı ve morali

  • Çalışanlar arasında artan iş tatmini ve üretkenlik

  • Geliştirilmiş süreç verimliliği, sonuç olarak finansal kazancı artırır

  • Şirket imajını geliştirin

 1. Ergonominin Uygulanması

Operasyonlarınıza ergonomiyi entegre etmek, kas-iskelet yaralanmalarını önlemeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olacaktır. İşinizin yürütülmesiyle ilgili tüm faaliyetleri kontrol edin ve ergonomik tehlikeleri belirleyin. Bunları belirledikten sonra, herhangi bir yaralanmayı önlemek için mühendislik ve idari kontroller uygulayarak bunları azaltın.

Birincil ergonomik risk faktörleri aşağıdaki gibidir:

Bazı görevler, yorgunluğu artırabilecek ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına (MSD) yol açabilecek ağır güç kullanımını gerektirir.

Görevin doğası gereği bazı etkinlikler sık ​​sık tekrarlanır. Yüksek güç ve garip duruş gibi diğer risk faktörleriyle birleştirirseniz, MSD’ye dönüşebilir.

Garip duruşlar, eklemler ve kaslar üzerinde gereksiz bir kuvvet yaratır. Vücut eklemleri orta menzilli harekete yakın olmadığında, MSD’ye sahip olma olasılığı artar.

Yukarıdaki risk faktörlerini değerlendirdikten sonra, işyerinde güvenliği artırmak için ergonomik olarak iyileştirilmesi gereken süreç veya ekipmanın bir değerlendirmesini yapın.

Adelaide Office'te COVID'i güvende tutmak

 1. Mekanik Yardımcıları Kullanma

İnsan vücudunun kapasitesinden fazla ağır yüklerin taşınması yorgunluk yaratır ve düşme tehlikesi yaratır. Mekanik yardımlar, çalışanlarınızın vücutlarında fiziksel bir baskı oluşturmadan ağır malzemeleri kolayca taşımasına ve taşımasına yardımcı olacaktır.

Aşağıda, varsa kullanabileceğiniz mekanik yardım örnekleri verilmiştir:

  • El arabası

  • Araba

  • Kitap kamyonu

  • palet jakı

  • pnömatik kaldırma

  • konveyör

 1. Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)

KKD’ye yatırım yapmak, işletmeniz için akıllıca bir karardır, özellikle de KKD’nin yürütülmesi, işçileri tehlikeli faaliyetlere veya malzemelere maruz bırakmayı içeriyorsa. KKD, işçiyi görevin yerine getirilmesiyle ilgili güvenlik veya sağlık risklerine karşı koruyacaktır.

Baretler, özellikle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak yine de büyük üretim tesislerinde ve depolarda oldukça kullanışlıdır. Çalışanları, işçinin kafasına çarpabilecek uçan ve düşen nesnelerden korurlar.

Gözleri ve yüzü korumak için güvenlik gözlükleri veya tam yüz siperleri kullanabilirsiniz. Metal, ahşap ve diğer ilgili imalat endüstrileri için bu tür korumaya son derece ihtiyaç vardır.

İşiniz duman, toz ve böcek ilacı gibi zehirli maddeler içeriyorsa, solunum koruması şarttır.

Cilt yaralanmaları ve enfeksiyonlar, WHS ile ilgili en yaygın sorunlardan biridir ve çok maliyetlidir. El KKD’lerine örnekler kesilmeye dayanıklı eldivenler, lastik eldivenler ve ısıya dayanıklı eldivenlerdir.

Çıplak gözle görülmediği için gürültü tehlikeleri genellikle ihmal edilir. İşiniz zararlı seviyelere ulaşan gürültü içeriyorsa, işçilere kulak tıkacı ve kulak tıkacı gibi işitme koruma araçları sağladığınızdan emin olun.

 1. Açık iletişim

Yine, güvenlik vizyonuna ulaşmak sadece tek kişilik bir iş değil, işçiler dahil herkesin sorumluluğudur. İşinizi yürütürken, işin koşullarını iyileştirmede önemli oldukları için sağlık ve güvenlik temsilcileri ve komiteler atadığınızdan emin olun.

Komite, çalışanların ve yönetimin sağlık güvenliği sorunlarının çözümünde birlikte uyumlu bir şekilde çalışması için bir forum sağlayacaktır. Şirketinizin tehlikeleri, bilgi akışını ve olay araştırmasını belirlemesine yardımcı olacaklardır.

 1. İşyeri Stresini Azaltın

İşlemlerin kendisi stresli olmayabilir, ancak çalışanın bir duruma tepkisi olabilir. İşyerinde stres, bu talepleri gerçekleştirmede sınırlı miktarda kontrol nedeniyle işçinin iş talepleri tarafından boğulduğu zaman ortaya çıkar. Stres farklı durumlardan veya tek bir olaydan gelebilir. Ne olursa olsun, çalışanın stresinin etkisi tüm organizasyon üzerinde domino etkisi yaratacaktır.

İş tasarımı

İş tasarımı, işyeri stresini azaltmada önemli bir faktördür. Aşağıdaki yönergeler iş yerindeki stresi azaltmaya yardımcı olacaktır:

  • İş makul derecede zorlu olmalıdır.

  • İşçiye işi öğrenmesi için zaman verilmelidir.

  • İş, çalışanın bir karar verme düzeyine sahip olmasına izin vermelidir.

Stresi Azaltmanın Diğer Yöntemleri

  • Tüm çalışanlar için adil ve tarafsız muamele sağlayın.

  • İşçileri dinlemek için zaman ayırın.

  • Stresle baş etmede güçlük çeken çalışanlara karşı duyarlı olun.

  • İşyerinde sağlık ve zindelik programları sağlayın.

  • Uygun eğitim ve öğretimin sağlandığından emin olun.

 1. Düzenli Denetim ve İnceleme

Bazı işletme sahipleri ve yöneticiler denetim konusunda ihtiyatlı davransa da amacına güvenmelisiniz. Denetimin temel amacı, sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinizin standartlara uygun olup olmadığını ve etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir.

İç denetimler yapabilir ve ayrıca bir dış denetçiye dokunabilirsiniz. Denetim ne kadar objektif olursa o kadar iyidir. Bir denetim yoluyla, işletmenizde iyileştirmeye ihtiyaç duyan güvenlik programı öğelerini belirleyebilirsiniz.

 1. Acil Durum Planı

Acil durum planına sahip olmak, büyük acil durumlarla başa çıkmak için önemlidir. Acil durumlar sırasında belirli sistemler ve prosedürler sağlamanın yanı sıra, siz ve ekibiniz ortaya çıkabilecek potansiyel tehlikeleri ve bunları nasıl ortadan kaldırabileceğinizi ortaya çıkarabilir.

Çözüm

Güvenli bir iş yeri uygulamak, yaşam boyu zorlu bir görevdir. Tek bir güvenlik programıyla yetinmezsiniz, o kadar. Kontrollerin etkili olup olmadığını ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini gözden geçirmeye ve değerlendirmeye devam etmeniz gerekir. Lider olarak liderliği almalısınız çünkü güvenlik sizinle başlar.

Source link