Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları

1
Share

Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları 

 

Her çalışma ortamında acil durum ekipmanların yerlerini ve kaçış yollarını gösteren herkes tarafından kolay anlaşılabilen bir acil durum ve yangın tahliye kat planı bulunmalıdır. Bu plan kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerini de içerecek şekilde acil durumlarda tüm gereksinimleri karşılayan detaylara sahip olmalıdır.  Detaylı olarak hazırlanan bir plan, acil durumlara hazırlık için en iyi araçlardan biridir.

İşyerlerinde oluşturulan tüm acil durum ekipleri bu plana dâhil edilmelidir. Acil durum ekipleri acil durum ekipmanlarının yerlerini, kaçış yolları gibi kritik öneme sahip bilgilere sahip olmalıdırlar.

İyi hazırlanan bir acil durum planı, çalışanlara acil durumunlar da yapmaları gerekenleri belirtmelidir. Örneğin çalışma alanında duman veya gaz olduğunda tüm çalışanlar ne yapılması gerektiğini bilmelidir.

İşyerinizde yangın çıktığında, yangın süresince veya itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edene kadar geçen sürede yapılması gerekenler tüm çalışanlar tarafında bilinmeli ve soğukkanlılıkla uygulanmalıdır.   Yangın sırasında tüm çalışanların güvenli tahliyesini sağlamak amacıyla önceden kaçış yolları belirlenmelidir. Belirlenen kaçış yollarında kişilerin geçmesini engelleyecek herhangi bir malzeme olamamalı ve güvenli bir alana çıkış yapmalıdır.

İşyerlerinde yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan acil durum ekipleri oluşturulmalıdır.

İşyerlerinde meydana gelebilecek bütün acil durum senaryoları belirlenmeli, belirlenen bu senaryolar üzerinden en az yılda bir olmak üzere acil durum tatbikatları periyodik olarak yapılmalıdır. Bu tatbikatların amacı, insanların bir acil durum sırasında bulundukları alanı terk etmeleri gerektiğinde güvenli bir şekilde toplanma alanına ulaşmalarını sağlamaktır. Örneğin, kaçış yolları, toplanma bölgesi ve acil durum ekipmanlarının yerleri hakkında yapılan tatbikatlar sayesinde bilgi sahibi olabilirler. Yapılan tatbikatların olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilerek aksaklıklar için tedbirler alınmalıdır.

Acil bir durumlarda çalışanların ve acil durum ekiplerinin ihtiyacını içerecek şekilde hazırlanan kat planları oluşabilecek hasarı en aza indirmede etkili olacaktır.  Hazırlanacak tahliye planı;

  • İşyerinin veya bulunan alanın güncel yapısını gösterir,
  • Tüm kaçış yolları açıkça belirtilmiş,
  • Beklenen acil durum talimatlarını içerir,
  • Tüm yangın söndürme cihazlarını, yağın dolaplarını ve alarmlarının yerlerini gösterir,
  • Acil durum ekipmanlarının ve tahliye yardımlarının yerlerini,
  • Acil durumlarda veya yangın durumunda yapılması gereken bilgileri içerir,
  • Sığınak ve toplanma bölgesini gösterir,

Nitelikte olmalıdır.

Tahliye planlarını hazırlarken;

TS ISO 7010 – Grafik Semboller – Emniyet İle İlgili Renk ve İşaretler – İşyerleri ve Halka Açık Alanlarda Kullanılan Emniyet İşaretleri (

Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas)
Standartlarını incelemenizde fayda olacaktır.
Önceki İçerik : Portatif Merdivenleri Kullanmak İçin OSHA Standartları

Uluslararası İSG Standartlarına Uygun Kuruluşunuzun Sorunsuz Yürümesi İçin En Son Güvenlik Haberleri, Araştırmalar, Ürünler ve Çözümlerden Haberdar Olmak İsteyen Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri (Uzmanlar, İşyeri hekimleri ve Diğer Sağlık Personelleri) İçin Amaca Uygun Bir Sitedir.